Алджернон Чарлз Суинберн (1837 — 1909)

Алджернон Чарлз Суинберн
(англ. Algernon Charles Swinburne; 5 апреля 1837, Лондон — 10 апреля 1909, там же) — английский поэт.

Произведения авторa